Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
sT
Xuất hiện:
14 Tháng chín 2016
Châm ngôn
Webp.net-gifmaker.gif
Giới thiệu về
We are, an Elite group of AoC Addicts, Fanatics, and Pros.Now accepting Strong, Active players only.[You must login to view link]
Trang web
Xếp hạng của Team
Sick Tacticz Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[sT]Mike_ Người lập Team 14 Tháng chín 2016 Hôm nay, 6:13 am
[sT]Spring_ Captain 18 Tháng chín 2017 Hôm qua, 11:14 pm
[sT]_HarryPotter Commander 16 Tháng sáu 2018 13 Tháng bảy 2018 - 8:19 pm
[sT]_Jv Commander 9 Tháng sáu 2018 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]AzeRat Commander 5 Tháng hai 2017 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]40_EL_KRAKEN_ Commander 16 Tháng mười 2017 16 Tháng bảy 2018 - 4:32 am
[sT]Classic2k Paladin 6 Tháng chín 2017 Hôm nay, 9:10 am
[sT]HuntingViper Paladin 13 Tháng hai 2018 16 Tháng sáu 2018 - 3:24 pm
[sT]_SDI__________ Paladin 4 Tháng tư 2018 27 Tháng sáu 2018 - 11:18 pm
[sT]LeCKoFTW Paladin 6 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 7:30 pm
[sT]Dalat_Goku Paladin 8 Tháng tám 2017 Hôm qua, 3:59 pm
[sT]Exchange2015 Paladin 12 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]PurpIe__ Paladin 2 Tháng hai 2018 14 Tháng bảy 2018 - 5:10 pm
[sT]L_Clan_PaTheTic Paladin 2 Tháng tư 2018 12 Tháng bảy 2018 - 1:24 pm
[sT]_QuangTrung__ Paladin 31 Tháng một 2018 16 Tháng bảy 2018 - 3:35 pm
[sT]mr_tenhe10k_ Paladin 24 Tháng mười một 2016 29 Tháng sáu 2018 - 1:09 pm
[sT]T1me_ Paladin 21 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 4:47 pm
[sT]LuongBong Paladin 22 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 2:05 pm
[sT]_StreetMan_ Paladin 14 Tháng sáu 2017 15 Tháng bảy 2018 - 9:24 am
[sT]sitinthebed Paladin 15 Tháng chín 2017 18 Tháng năm 2018 - 3:06 pm
[sT]_laobaono1_ Paladin 17 Tháng một 2017 Hôm nay, 1:45 pm
[sT]_laBoss_ Paladin 15 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 6:40 am
[sT]ara44_pr Paladin 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:45 pm
[sT]XinchaoVietNam Paladin 22 Tháng mười một 2016 15 Tháng bảy 2018 - 9:12 am
[sT]INeedMoney Paladin 6 Tháng ba 2018 Hôm qua, 7:46 pm
[sT]_WangAnh_ Paladin 24 Tháng mười một 2016 2 Tháng bảy 2018 - 8:12 am
[sT]NodieSatan Paladin 26 Tháng mười hai 2017 3 Tháng bảy 2018 - 11:28 am
[sT]__HaLen___ Paladin 23 Tháng một 2018 4 Tháng năm 2018 - 12:09 pm
[sT]GG_MoiLenThoi Paladin 23 Tháng chín 2017 10 Tháng sáu 2018 - 3:54 pm
[sT]BeginnerAOC Paladin 2 Tháng bảy 2017 28 Tháng một 2018 - 6:41 pm
[sT]KienTao_ Paladin 31 Tháng một 2018 Hôm qua, 12:11 pm
[sT]H7_25 Paladin 1 Tháng hai 2018 29 Tháng năm 2018 - 3:00 pm
[sT]MoiTapChoi_ Paladin 7 Tháng mười hai 2017 31 Tháng năm 2018 - 6:19 pm
[sT]VNS_lalala1 Paladin 26 Tháng chín 2017 13 Tháng bảy 2018 - 7:06 pm
[sT]RUDYRUDY Paladin 14 Tháng chín 2017 14 Tháng bảy 2018 - 9:33 pm
[sT]KinGuneR Cavalier 18 Tháng chín 2017 1 Tháng bảy 2018 - 12:18 pm
[sT]CoiL_ Cavalier 2 Tháng hai 2018 16 Tháng bảy 2018 - 7:22 pm
[sT]CAVARGAS37 Cavalier 7 Tháng hai 2017 Hôm nay, 4:41 am
[sT]juozaskietas Cavalier 1 Tháng hai 2018 26 Tháng sáu 2018 - 11:46 pm
[sT]Arkenia Cavalier 25 Tháng bảy 2017 12 Tháng sáu 2018 - 3:48 pm
[sT]_I_Am_Goku Cavalier 27 Tháng chín 2017 16 Tháng bảy 2018 - 4:43 am
[sT]SmallF20 Cavalier 2 Tháng tư 2018 16 Tháng bảy 2018 - 12:59 am
[sT]Razumihin Cavalier 2 Tháng hai 2018 14 Tháng bảy 2018 - 8:53 pm
[sT]helen____ Cavalier 23 Tháng mười một 2016 14 Tháng bảy 2018 - 5:42 am
[sT]26HN_AnhChinh Cavalier 14 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 10:19 am
[sT]HzD Cavalier 12 Tháng chín 2017 20 Tháng sáu 2018 - 10:32 pm
[sT]VN_hanj Cavalier 26 Tháng chín 2017 16 Tháng bảy 2018 - 9:37 am
[sT]BarbaricMustard Cavalier 20 Tháng sáu 2017 12 Tháng sáu 2018 - 11:17 pm
[sT]Bai_Qi Cavalier 28 Tháng một 2018 9 Tháng bảy 2018 - 6:39 am
[sT]jpvaca Cavalier 13 Tháng một 2017 6 Tháng sáu 2018 - 3:21 pm
[sT]G_Gabriel_ Cavalier 6 Tháng hai 2018 19 Tháng sáu 2018 - 4:37 am
[sT]Alas_idie Cavalier 12 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 7:40 am
[sT]SeRk__ Cavalier 8 Tháng ba 2018 14 Tháng sáu 2018 - 7:06 pm
[sT]_Kemehan_ Cavalier 2 Tháng chín 2017 15 Tháng bảy 2018 - 9:17 am
[sT]sasuke_786 Cavalier 12 Tháng sáu 2017 16 Tháng bảy 2018 - 9:07 am
[sT]darkside Cavalier 14 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 2:29 pm
[sT]VNS_HoangYen Cavalier 27 Tháng chín 2017 Hôm nay, 10:37 am
[sT]Moke_ Cavalier 28 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 12:14 pm
[sT]malamadre__ Cavalier 27 Tháng một 2018 30 Tháng sáu 2018 - 1:24 am
[sT]MBLame Cavalier 19 Tháng sáu 2018 21 Tháng sáu 2018 - 5:02 am
[sT]Hartung Cavalier 26 Tháng năm 2018 1 Tháng bảy 2018 - 6:50 pm
[sT]__Centurion__ Cavalier 29 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 8:34 am
[sT]Jim_Raynor Cavalier 3 Tháng năm 2018 Hôm nay, 2:42 am
[sT]_Pep Cavalier 4 Tháng ba 2018 Hôm nay, 5:55 am
[sT]_Dosed Cavalier 4 Tháng bảy 2018 4 Tháng bảy 2018 - 4:13 am
[sT]CN_14Chai5 Cavalier 1 Tháng ba 2017 4 Tháng bảy 2018 - 3:35 pm
[sT]Ravennn Cavalier 25 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 2:29 pm
[sT]FIERRO23 Cavalier 22 Tháng sáu 2017 18 Tháng sáu 2018 - 5:16 am
[sT]Muphasa Cavalier 9 Tháng ba 2018 Hôm nay, 7:11 am
[sT]RubicK_ Cavalier 6 Tháng mười hai 2017 26 Tháng sáu 2018 - 3:00 am
[sT]LukaModric Cavalier 24 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]YouMakeMeFeel_ Cavalier 7 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 12:20 am
[sT]_bigzero Cavalier 1 Tháng tư 2018 13 Tháng bảy 2018 - 5:49 pm
[sT]VNS_AICHO Cavalier 6 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]EricDolphy Cavalier 18 Tháng một 2017 30 Tháng năm 2018 - 6:35 am
[sT]Solo_1k6 Cavalier 29 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Bruno9999 Cavalier 24 Tháng tư 2018 6 Tháng bảy 2018 - 8:07 am
[sT]_DiarMaiT_ Cavalier 12 Tháng chín 2017 17 Tháng sáu 2018 - 10:50 pm
[sT]_Roy____ Cavalier 13 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 3:36 pm
[sT]VNS_CRAZY Cavalier 26 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Dk__ Cavalier 12 Tháng mười một 2017 7 Tháng bảy 2018 - 11:14 pm
[sT]Darkhobbit Cavalier 3 Tháng ba 2018 12 Tháng sáu 2018 - 4:36 am
[sT]biernot Cavalier 12 Tháng năm 2018 Hôm qua, 11:06 pm
[sT]Xhai_Oppa_2k5 Cavalier 29 Tháng chín 2017 16 Tháng bảy 2018 - 4:30 pm
[sT]VNS_Ut Cavalier 3 Tháng mười hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]battal_gibi Cavalier 4 Tháng bảy 2017 6 Tháng bảy 2018 - 2:11 am
[sT]RaNdOm_LiQuiD_ Cavalier 19 Tháng năm 2018 Hôm nay, 4:56 am
[sT]Nain_War Cavalier 2 Tháng hai 2018 Hôm qua, 9:38 pm
[sT]upid Cavalier 24 Tháng mười hai 2016 15 Tháng bảy 2018 - 8:17 pm
[sT]Overclocked_ Cavalier 5 Tháng tư 2018 16 Tháng bảy 2018 - 2:50 am
[sT]USS Cavalier 2 Tháng năm 2017 23 Tháng sáu 2018 - 6:30 am
[sT]dSploiit Elite Knight 7 Tháng mười hai 2016 15 Tháng bảy 2018 - 9:27 pm
[sT]_ZiRo_ Elite Knight 4 Tháng năm 2018 Hôm nay, 7:04 am
[sT]fenrir_5 Elite Knight 17 Tháng ba 2018 Hôm nay, 3:37 pm
[sT]ElimInaTE Elite Knight 17 Tháng hai 2018 Online ngay!
[sT]Le_phoceen Elite Knight 29 Tháng một 2017 12 Tháng bảy 2018 - 9:27 pm
[sT]Rodee Elite Knight 12 Tháng năm 2018 Hôm nay, 12:51 pm
[sT]Dark____ Elite Knight 5 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 7:19 pm
[sT]SmRuF__ Elite Knight 12 Tháng bảy 2018 16 Tháng bảy 2018 - 10:57 pm
[sT]The_Paladin Elite Knight 27 Tháng chín 2017 Online ngay!
[sT]MysticTube Elite Knight 23 Tháng bảy 2017 11 Tháng bảy 2018 - 12:16 am
[sT]Godzimodor Elite Knight 11 Tháng mười 2017 20 Tháng sáu 2018 - 8:21 am
[sT]MassKilller Elite Knight 6 Tháng năm 2018 Hôm qua, 10:19 pm
[sT]Lumin_col Elite Knight 28 Tháng sáu 2017 4 Tháng sáu 2018 - 3:03 am
[sT]osteroine Elite Knight 31 Tháng ba 2017 28 Tháng năm 2018 - 9:54 am
[sT]banDuy Elite Knight 1 Tháng ba 2017 Hôm nay, 1:01 pm
[sT]Robert_Ulrich Elite Knight 8 Tháng ba 2018 31 phút trước
[sT]GPDiablo Elite Knight 15 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 12:56 am
[sT]KAD03 Elite Knight 16 Tháng sáu 2018 7 Tháng bảy 2018 - 10:38 pm
[sT]MozArt_aoc Elite Knight 29 Tháng mười hai 2016 15 Tháng bảy 2018 - 8:57 am
[sT]Game2relax_ Elite Knight 21 Tháng mười một 2016 29 Tháng năm 2018 - 7:20 am
[sT]Nwt0nn Elite Knight 1 Tháng hai 2018 20 Tháng sáu 2018 - 11:07 pm
[sT]ducngcong123 Elite Knight 24 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Guapo_A1 Elite Knight 29 Tháng bảy 2017 12 Tháng sáu 2018 - 4:03 am
[sT]DN_Smiler Elite Knight 2 Tháng năm 2017 19 Tháng sáu 2018 - 7:08 am
[sT]WereverNegro Elite Knight 3 Tháng mười một 2017 16 Tháng bảy 2018 - 8:16 am
[sT]p_Chan Elite Knight 3 Tháng tư 2017 14 Tháng sáu 2018 - 8:12 am
[sT]K4dAbrA Elite Knight 30 Tháng tư 2018 1 Tháng bảy 2018 - 7:03 am
[sT]SantiNC98 Elite Knight 6 Tháng tám 2017 30 Tháng sáu 2018 - 3:58 am
[sT]Viruela Elite Knight 30 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 3:23 pm
[sT]Levis_ Elite Knight 16 Tháng mười hai 2016 12 Tháng sáu 2018 - 2:49 pm
[sT]AgeofDonmunism Elite Knight 9 Tháng hai 2017 21 Tháng năm 2018 - 4:09 am
[sT]Yamirpa1leon Elite Knight 20 Tháng mười một 2016 15 Tháng bảy 2018 - 1:43 am
[sT]C4L4V3R4 Elite Knight 9 Tháng hai 2017 16 Tháng bảy 2018 - 6:45 am
[sT]MarkJack Elite Knight 4 Tháng tư 2018 Hôm nay, 7:09 am
[sT]PyrooGuns Elite Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 8:24 am
[sT]_InstincT__ Elite Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 7:37 am
[sT]lethe711 Elite Knight 21 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]valar_87 Elite Knight 8 Tháng một 2017 Hôm nay, 1:50 am
[sT]Ddaryus94 Elite Knight 26 Tháng năm 2018 Hôm qua, 8:23 pm
[sT]21Warrior Elite Knight 1 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 5:44 am
[sT]Alex_Vanzhot Elite Knight 2 Tháng mười hai 2016 20 Tháng sáu 2018 - 7:53 pm
[sT]Kalakmus Elite Knight 12 Tháng bảy 2018 12 Tháng bảy 2018 - 6:50 am
[sT]_Kenn_ Elite Knight 12 Tháng sáu 2018 15 Tháng bảy 2018 - 7:09 pm
[sT]TikitakaAttacka Elite Knight 20 Tháng mười một 2016 15 Tháng bảy 2018 - 10:18 am
[sT]David_el_Celta Elite Knight 4 Tháng bảy 2018 16 Tháng bảy 2018 - 4:04 am
[sT]_DIlsoN_07 Elite Knight 19 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 7:37 am
[sT]pemilk2014 Elite Knight 2 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]KhongThoDc Elite Knight 31 Tháng ba 2017 4 Tháng bảy 2018 - 2:01 pm
[sT]i_WaNt_Da_GolD Elite Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 10:18 am
[sT]__Daniel___ Elite Knight 31 Tháng ba 2018 Hôm nay, 6:00 am
[sT]daironp20 Elite Knight 10 Tháng một 2017 12 Tháng bảy 2018 - 2:48 am
[sT]fumon_de_elite Elite Knight Hôm qua, 7:15 am Hôm nay, 6:44 am
[sT]CND___ Elite Knight 12 Tháng ba 2018 Hôm nay, 2:58 am
[sT]Real_Madrid__11 Elite Knight 14 Tháng một 2017 4 Tháng bảy 2018 - 8:50 pm
[sT]lierryfan Elite Knight 5 Tháng mười hai 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]the_pharos Elite Knight 8 Tháng bảy 2017 6 Tháng một 2018 - 10:10 am
[sT]kacalem Elite Knight 22 Tháng mười một 2016 29 Tháng năm 2018 - 3:27 am
[sT]Moonfleet Elite Knight 4 Tháng hai 2018 16 Tháng bảy 2018 - 11:30 pm
[sT]IC_Ragnarok Elite Knight 31 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 5:38 am
[sT]Cadet_Yasir Elite Knight 4 Tháng một 2018 3 Tháng bảy 2018 - 9:56 am
[sT]_Maldito Knight 9 Tháng hai 2017 45 phút trước
[sT]ZOna Knight 8 Tháng hai 2018 12 Tháng bảy 2018 - 6:12 am
[sT]drona411 Knight 17 Tháng mười 2017 9 Tháng một 2018 - 2:42 am
[sT]acpro412 Knight 22 Tháng tám 2017 15 Tháng bảy 2018 - 3:13 pm
[sT]iam_rufo Knight 2 Tháng một 2017 27 Tháng một 2018 - 4:50 am
[sT]_Lyons_ Knight 26 Tháng sáu 2017 19 Tháng sáu 2018 - 10:37 pm
[sT]Schrodinger__ Knight 21 Tháng tư 2017 3 Tháng sáu 2018 - 8:54 am
[sT]ThatGuy10 Knight 2 Tháng chín 2017 Hôm qua, 5:15 am
[sT]BeingDrunk_ Knight 21 Tháng mười một 2016 19 Tháng sáu 2018 - 1:05 pm
[sT]auraoscura Knight 9 Tháng hai 2017 Hôm nay, 5:19 am
[sT]Max_Maxter_ Knight 20 Tháng ba 2018 12 Tháng sáu 2018 - 6:44 am
[sT]MicroSD Knight 8 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 6:33 am
[sT]CentaurOA Knight 15 Tháng mười hai 2017 14 Tháng bảy 2018 - 7:12 pm
[sT]ImEqual Knight 5 Tháng mười hai 2017 14 Tháng sáu 2018 - 8:50 pm
[sT]bigm33ch Knight 10 Tháng hai 2018 Hôm nay, 2:57 pm
[sT]3arTh Knight 28 Tháng hai 2018 14 Tháng bảy 2018 - 2:12 am
[sT]wallace14 Knight 1 Tháng hai 2018 23 Tháng sáu 2018 - 3:13 am
[sT]_OniOn_ Knight 28 Tháng một 2018 13 Tháng sáu 2018 - 2:09 am
[sT]CdZ_ShaKa Knight 24 Tháng mười hai 2017 21 Tháng sáu 2018 - 5:37 am
[sT]AshleyJackley Knight 30 Tháng mười hai 2017 22 Tháng sáu 2018 - 4:08 pm
[sT]med179o Knight 3 Tháng sáu 2018 16 Tháng bảy 2018 - 9:36 pm
[sT]_Ulqui Knight 28 Tháng hai 2018 9 Tháng bảy 2018 - 5:56 pm
[sT]joel1818 Knight 2 Tháng hai 2018 Hôm nay, 6:04 am
[sT]biggreywolf Knight 26 Tháng một 2018 13 Tháng bảy 2018 - 11:39 pm
[sT]_Hunter___ Knight 15 Tháng một 2018 Hôm nay, 4:47 am
[sT]sh4di Knight 8 Tháng tư 2018 15 Tháng bảy 2018 - 2:45 am
[sT]apdo Knight 15 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 1:30 pm
[sT]FeNixXO Knight 4 Tháng ba 2018 Hôm nay, 5:05 am
[sT]Gloster Knight 5 Tháng mười 2017 12 Tháng sáu 2018 - 7:16 pm
[sT]Cleo_ Knight 4 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 5:21 pm
[sT]Lexo_Error Knight 7 Tháng năm 2018 9 Tháng bảy 2018 - 10:48 pm
[sT]Jonahh Knight 14 Tháng một 2018 Hôm qua, 5:58 pm
[sT]clbdks1 Knight 19 Tháng tư 2018 Hôm nay, 12:03 pm
[sT]thanhex90 Knight 12 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]NL_OxYGeN Knight 16 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:01 pm
[sT]Maferrr Knight 10 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 10:47 pm
[sT]Yzuki Knight 2 Tháng bảy 2018 12 Tháng bảy 2018 - 8:22 pm
[sT]ak20202020 Knight 18 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]SieuGa_ Knight 10 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]ErickelRojo_ Knight 6 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]PHoenix_Smyl0 Knight 27 Tháng hai 2018 15 Tháng bảy 2018 - 8:15 pm
[sT]warry_Hero_ Knight 6 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 1:15 am
[sT]Karthen Knight 9 Tháng tư 2018 22 Tháng năm 2018 - 8:16 pm
[sT]FC_OP Knight 7 Tháng một 2018 Hôm qua, 1:02 am
[sT]CN_Rising Knight 4 Tháng chín 2017 16 Tháng bảy 2018 - 5:56 am
[sT]axel2504 Knight 11 Tháng một 2017 Hôm qua, 4:57 pm
[sT]nguyenminhtriet Knight 23 Tháng mười một 2016 30 Tháng sáu 2018 - 1:26 pm
[sT]inigote Knight 3 Tháng mười hai 2016 4 Tháng một 2018 - 11:50 pm
[sT]Lord_Shegua Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 3:18 am
[sT]muratks Knight 26 Tháng mười một 2016 10 Tháng bảy 2018 - 9:22 pm
[sT]Xaamkejxp Knight 2 Tháng một 2017 Hôm nay, 1:43 am
[sT]LaFirma Knight 29 Tháng chín 2017 3 Tháng bảy 2018 - 3:12 am
[sT]ScoutRush Knight 16 Tháng sáu 2017 9 Tháng bảy 2018 - 5:54 pm
[sT]_Gab0_ Knight 7 Tháng bảy 2017 4 Tháng sáu 2018 - 1:48 am
[sT]Ignoret Knight 20 Tháng mười một 2016 7 Tháng bảy 2018 - 12:07 am
[sT]king_Fokooo Knight 26 Tháng một 2017 Online ngay!
[sT]Strengthen Knight 20 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]AbuZador Knight 7 Tháng một 2018 Hôm qua, 5:12 am
[sT]SyedMuneeb99 Knight 4 Tháng hai 2018 14 Tháng bảy 2018 - 9:24 pm
[sT]AlbCobs Knight 14 Tháng một 2017 11 Tháng bảy 2018 - 1:47 am
[sT]smoothje Knight 22 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 10:50 pm
[sT]feudal_game Knight 10 Tháng sáu 2018 9 Tháng bảy 2018 - 1:18 am
[sT]___Carlitos___ Knight 20 Tháng mười một 2016 14 Tháng sáu 2018 - 3:27 am
[sT]Viejojenkins Knight 10 Tháng hai 2018 29 Tháng sáu 2018 - 4:39 am
[sT]may0259 Knight 20 Tháng mười một 2016 28 Tháng sáu 2018 - 3:22 pm
[sT]juscelinot Knight 12 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 12:36 am
[sT]AssansIns Knight 30 Tháng mười 2017 Hôm nay, 6:42 am
[sT]pthhack22 Knight 3 Tháng năm 2017 11 Tháng bảy 2018 - 7:20 pm
[sT]Mask_T Knight 5 Tháng ba 2017 8 Tháng bảy 2018 - 6:48 pm
[sT]draco_2 Knight 9 Tháng mười một 2017 6 Tháng bảy 2018 - 12:05 am
[sT]multi_verse Knight 29 Tháng một 2018 18 Tháng sáu 2018 - 6:56 pm
[sT]Santiv Knight 16 Tháng mười một 2017 16 Tháng sáu 2018 - 2:01 pm
[sT]Cassash Knight 15 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 7:49 pm
[sT]HeartShaker Legend 26 Tháng mười một 2017 15 Tháng bảy 2018 - 11:45 am
[sT]Sida_RollsRoyce Legend 22 Tháng mười một 2016 13 Tháng sáu 2018 - 11:36 am
[sT]SeOul__ Legend 22 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 10:57 am
[sT]_FasT__ Legend 1 Tháng chín 2017 13 Tháng bảy 2018 - 5:42 pm
[sT]Aussie_dray Legend 2 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 11:37 am
[sT]hoang485 Legend 21 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Sage__ Legend 13 Tháng mười hai 2017 16 Tháng bảy 2018 - 9:24 pm
[sT]_Celt Legend 3 Tháng mười hai 2016 16 Tháng sáu 2018 - 4:47 am
[sT]__BadB0y__ Legend 12 Tháng năm 2017 15 Tháng sáu 2018 - 9:02 am
[sT]SongSong Legend 5 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]HeavenGames Legend 11 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 1:25 pm
[sT]_OCEANPANDA_ Legend 28 Tháng chín 2017 14 Tháng bảy 2018 - 12:54 pm
[sT]_LK_SkyWalkeR_ Legend 23 Tháng mười hai 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]AlexisSanchez18 Legend 2 Tháng bảy 2018 Online ngay!
[sT]ThisIsImComing Legend 9 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]_Vehiron_ CS Star 9 Tháng sáu 2018 8 Tháng bảy 2018 - 9:01 am
[sT]LexiBelle CS Star 29 Tháng sáu 2018 Online ngay!
[sT]elpedro_1986 CS Star 10 Tháng mười 2017 25 Tháng năm 2018 - 12:54 am
[sT]_BlueyeS_ CS Star Hôm qua, 4:09 am Hôm qua, 4:10 pm
[sT]Rajputana_Rifle CS Star 2 Tháng bảy 2018 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]FARAON_X CS Star 27 Tháng ba 2018 Hôm nay, 7:09 am
[sT]PjLoook CS Star 26 Tháng sáu 2018 8 Tháng bảy 2018 - 6:23 pm
[sT]Lilla CS Star 21 Tháng năm 2018 Hôm nay, 1:21 pm
[sT]GliNp CS Star 2 Tháng sáu 2018 6 Tháng sáu 2018 - 5:44 pm
[sT]_Corbie CS Star 9 Tháng bảy 2018 14 Tháng bảy 2018 - 2:58 am
[sT]SiYaH_SaNcAk CS Star 24 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 12:23 am
[sT]yeizon30 CS Star 12 Tháng năm 2018 25 Tháng sáu 2018 - 1:50 am
[sT]Justice4Noobs CS Star Hôm nay, 3:10 am Đã online đượcCustom Scenario
[sT]BigFlecha CS Star 10 Tháng một 2018 Hôm nay, 4:11 am
[sT]GodPerses CS Star 13 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 10:55 pm
[sT]_Wazir_ CS Star 16 Tháng một 2018 1 Tháng bảy 2018 - 2:47 pm
[sT]HaythanKenway CS Star 26 Tháng mười hai 2017 30 Tháng một 2018 - 8:45 am
[sT]Ketorolaco CS Star 9 Tháng sáu 2018 28 Tháng sáu 2018 - 4:53 am
[sT]Kala_ CS Star 21 Tháng năm 2018 Hôm nay, 1:21 pm
[sT]boss_G CS Star 7 Tháng hai 2018 14 Tháng sáu 2018 - 10:07 pm
[sT]KeiO CS Star 18 Tháng ba 2018 9 Tháng bảy 2018 - 5:16 am
[sT]rHL______ CS Star 1 Tháng mười hai 2017 23 Tháng hai 2018 - 7:32 pm
[sT]TheBraveHeart CS Star 5 Tháng mười hai 2017 17 Tháng sáu 2018 - 1:50 pm
[sT]Eddboy CS Star 16 Tháng mười một 2017 15 Tháng một 2018 - 1:13 am
[sT]_Lord_Toronja CS Star 5 Tháng một 2018 Hôm qua, 1:05 am
[sT]Cas_ CS Star 30 Tháng mười một 2017 29 Tháng sáu 2018 - 12:36 am
[sT]JuanPilon91 CS Star 24 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 5:34 am
[sT]IcarusFall CS Star 6 Tháng chín 2017 16 Tháng năm 2018 - 4:40 am
[sT]Miss_FIREzzz CS Star 18 Tháng tư 2018 7 Tháng bảy 2018 - 5:19 pm
[sT]ChisoGK CS Star 24 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 4:45 am
[sT]jackyjacky CS Star 19 Tháng một 2018 6 Tháng sáu 2018 - 6:00 pm
[sT]pico2016 CS Star 18 Tháng một 2018 8 Tháng sáu 2018 - 5:21 pm
[sT]El_Rolosky CS Star 6 Tháng sáu 2018 16 Tháng bảy 2018 - 3:54 am
[sT]alaaeddine____ CS Star 14 Tháng chín 2017 7 Tháng bảy 2018 - 3:54 pm
[sT]FlyinCrown CS Star 30 Tháng tám 2017 3 Tháng sáu 2018 - 12:55 pm
[sT]Brison CS Star 22 Tháng một 2018 15 Tháng bảy 2018 - 9:05 am
[sT]Cookiee___ CS Star 23 Tháng chín 2017 3 Tháng bảy 2018 - 4:36 pm
[sT]Lucassi CS Star 21 Tháng năm 2018 Hôm qua, 9:52 pm
[sT]VARGARLO CS Star 4 Tháng năm 2017 Hôm qua, 9:42 pm
[sT]Dios_LeXXuss CS Star 2 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 6:24 am
[sT]Rhythm1 CS Star 15 Tháng mười 2017 Hôm qua, 3:44 pm
[sT]_CatSk1ll_ CS Star 5 Tháng ba 2018 Hôm qua, 4:49 am
[sT]RaGaDa_ CS Star 1 Tháng mười 2017 16 Tháng sáu 2018 - 2:53 pm
[sT]PaPi_GranDe CS Star 15 Tháng mười 2017 23 Tháng sáu 2018 - 10:38 pm
[sT]Syphax CS Star 7 Tháng mười hai 2017 30 Tháng năm 2018 - 5:11 am
[sT]Santiago95 CS Star 13 Tháng mười hai 2017 7 Tháng bảy 2018 - 2:45 am
[sT]ChoTa_DaRinDa CS Star 13 Tháng sáu 2018 14 Tháng bảy 2018 - 11:59 am
[sT]Canadien_Voobly Top Player 11 Tháng bảy 2018 Đã online đượcAoC Arcade
[sT]PrIMeZ_X_StaR Top Player 15 Tháng tư 2018 11 Tháng bảy 2018 - 7:02 am
[sT]99__ Top Player 2 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 8:04 pm
[sT]macay2018 Top Player 14 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]ZeynepZaray Top Player 7 Tháng mười một 2017 15 Tháng bảy 2018 - 10:56 pm
[sT]TiTaNNN Top Player 19 Tháng một 2017 Hôm qua, 7:16 am
[sT]Zariyah Top Player 5 Tháng một 2018 14 Tháng sáu 2018 - 12:43 pm
[sT]wabs Top Player 10 Tháng hai 2018 3 Tháng bảy 2018 - 7:05 am
[sT]malamadre_ Top Player 20 Tháng năm 2018 9 Tháng sáu 2018 - 7:51 pm
[sT]ImComings_Way Top Player 4 Tháng một 2018 10 Tháng bảy 2018 - 3:42 am
[sT]Ngoam_____ Top Player 4 Tháng tư 2017 Hôm nay, 2:57 am
[sT]HunteIz Top Player 12 Tháng một 2018 Hôm qua, 9:59 pm
[sT]ItsAdam Top Player 13 Tháng sáu 2017 4 Tháng bảy 2018 - 6:50 am
[sT]__QUXEN_Meady_ Top Player 31 Tháng một 2018 Hôm qua, 12:50 am
[sT]73_ONGTRUM Top Player 3 Tháng mười 2017 20 phút trước
[sT]_Mattheus_ Top Player 4 Tháng ba 2018 14 Tháng sáu 2018 - 3:44 pm
[sT]BoostedAnimal Top Player 7 Tháng mười hai 2017 4 Tháng sáu 2018 - 2:47 pm
[sT]VNS_ConGaMai Top Player 2 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]RoCon_ Top Player 24 Tháng một 2018 14 Tháng bảy 2018 - 7:14 am
[sT]monJ3__ Top Player 17 Tháng chín 2017 11 Tháng bảy 2018 - 6:16 pm
[sT]Mr_pro Top Player 30 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 9:37 am
[sT]_Andromeda Top Player 22 Tháng mười một 2016 12 Tháng bảy 2018 - 12:47 pm
[sT]VNS_JOHN_ Top Player 8 Tháng tám 2017 Hôm qua, 2:32 pm
[sT]ImComing Top Player 18 Tháng chín 2017 12 Tháng bảy 2018 - 9:32 am
[sT]__dS_Shark__ Top Player 30 Tháng mười 2017 2 Tháng bảy 2018 - 1:50 pm
[sT]PriNcE___ Top Player 17 Tháng chín 2017 Hôm nay, 1:09 pm
[sT]sheldmill3 Top Player 14 Tháng hai 2018 Online ngay!
[sT]74_Cheng__ Top Player 2 Tháng mười 2017 Hôm nay, 2:50 pm
[sT]Val0R_ Top Player 20 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 3:41 pm
[sT]_Seba_ Top Player 26 Tháng một 2018 Hôm nay, 5:32 am
[sT]Deepsix Top Player 14 Tháng một 2017 Hôm nay, 12:07 am
[sT]Begjan Top Player 18 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Dj_Dracon Clan DJ 20 Tháng tư 2018 Hôm qua, 5:08 am